ASOCIATIA PROFESORILOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA „IOANA EM. PETRESCU”
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI. INSTITUTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC, UBB, CLUJ

E D I T U R A P A R A L E L A 45

SIMPOZIONUL NATIONAL DE DIDACTICA LIMBII SI LITERATURII ROMÂNE
Editia a VIII-a
7-9 decembrie 2007 Cluj

 

EVALUAREA COMPETENTEI DE COMUNICARE SI A COMPETENTEI CULTURALE


Forme si modalitati. Reusite si limite